Včera v odpoledních hodinách po dlouhou dobu pozoroval v okolí školy neznámý cizí muž žákyně pracující na školním pozemku. Dívky bohužel o této skutečnosti neinformovaly vyučující a svěřily se až doma svým rodičům, kteří toto podezřelé chování nahlásili policii. Poučte prosím své děti, aby v případě jakéhokoliv podezřelého jednání neznámé osoby neprodleně informovaly své vyučující.
Děkujeme.