1. Seznamy dětí přijatých do Mateřské školy Rychnovská a jejich rozdělení do tříd visí na nástěnce u vstupu do MŠ.

 

  1. Příchody dětí 1. září 2016 od 7:00 do 8:00 hodin. Slavnostní zahájení pouze pro děti proběhne v 9:00 h – společné muzicírování s orchestrem HRAJE TO v budově školy.

 

  1. Společná informativní schůzka pro rodiče se bude konat v pondělí 5. 9. 2016 v 16:00 h ve vestibulu mateřské školy.