Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne na budově Rychnovská.

Zápisy do ŠD-    22.5.2018 – 07:30 – 10:30 hodin (letošní 1.+2. ročníky)

 

                           20.6.2018 – 07:30 – 10:00 hodin (budoucí 1. ročníky)

 

v budově 1. stupně ZŠ ve třídě přípravné třídy (hned vedle vchodu).

 

Zápis v uvedených dnech proběhne vždy ráno od 7:40 – do 9:00 hodin a odpoledne od 15:00 – do 17:00 hodin.