Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne na budově Rychnovská.

Zápisy do ŠD-    22.5.2018 – 07:30 – 10:30 hodin (letošní 1.+2. ročníky)

 

                           20.6.2018 – 07:30 – 10:00 hodin (budoucí 1. ročníky)

 

v budově 1. stupně ZŠ ve třídě přípravné třídy (hned vedle vchodu).

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2018/2019, kteří budou školní družinu využívat k pravidelné denní docházce po celý školní rok.

 

Do školní družiny budou žáci přijímáni v pořadí:

  1. žáci přípravné třídy a 1. ročníků – 8 bodů
  2. žáci 2. ročníků – 7 bodů
  3. žáci 3. ročníků podle data narození od nejmladšího             – 6 bodů
  4. pokud kapacita ŠD neumožní vzít všechny žáky stejného data narození, tzn. dne,

měsíce a roku, budou žáci vybráni losem

 

 

 

V Praze dne 21. 5. 2018

 

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy