Zápis do mateřské školy

Pro termín 6.5. jsou rezervace uzavřeny, nezarezervovaní účastníci musí počítat s časovou prodlevou.

ZAREZERVOVAT:
termín  7.5.2019 

 

 Informace k zápisu do Mateřské školy

termín zápisu: 6. a 7. května 2019 od 13:30 do 17:00 hodin v budově Základní školy ulice Třinecká 350.

 

Tiskopisy k zápisu do MŠ je  možné :

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/20 proběhne v 6. a 7. května 2019. Pro zájemce se koná dne 17. dubna 2019 Den otevřených dveří – od 10:00 hodin do 11:00 hodin.

Před samotným zápisem do Mateřské školy je nutné mít vyplněné tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzené Vyjádření lékaře

 

 Doklady požadované k zápisu

  • vyplněná – Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzené Vyjádření lékaře
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

 

 

 

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí:

Výsledky budou zveřejněny – 15. 5. 2019

a)  na webových stránkách školy – www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/ – výsledky zápisu v MŠ

b)  na dveřích  základní školy a mateřské školy

Zápisové lístky je možné odevzdat nejpozději do  20. 5. 2019 v kanceláři hospodářky školy

( 13,00 – 16,00 hodin) – budova ZŠ Třinecká.

Termín vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:

 27. 5. 2019 od 13,30 – 16,00 hodin v kanceláři hospodářky školy