Zápis do mateřské školy

 Informace k zápisu do Mateřské školy

                                     termín zápisu : 3. – 4. 5. 2017

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350,  Praha 9 – Letňany v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 viz. www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/  – Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2017/2018.

Před samotným zápisem do Mateřské školy je nutné mít vyplněné tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzený Evidenční list pro dítě v MŠ

Tiskopisy k zápisu do MŠ je  možné :

Termín pro odevzdání vyplněných žádostí:

3. – 4. 5. 2017  od 13,00 – 17,00 hodin v budově ZŠ  v ulici Třinecká 

 Doklady požadované k zápisu

  • vyplněná – Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzený Evidenční list pro dítě v MŠ
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí:

Výsledky budou zveřejněny – 17. 5. 2017 

a)  na webových stránkách školy – www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/ – výsledky zápisu v MŠ

b)  na dveřích  základní školy a mateřské školy

Zápisové lístky je možné odevzdat nejpozději do 24. 5. 2017 v kanceláři hospodářky školy

( 13,00 – 16,00 hodin) – budova ZŠ Třinecká.

Termín vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:

 31. 5. 2017 od  13,00 do 15,30 hodin v kanceláři hospodářky školy