Zápis do mateřské školy

 Informace k zápisu do Mateřské školy

termín zápisu: 2. a 3. května 2018 od 13:30 do 17:00 hodin.

Tiskopisy k zápisu do MŠ je  možné :

Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/19 proběhne v 2. a 3. května 2018. Pro zájemce se koná dne 17. dubna 2018 Den otevřených dveří – 1. skupina v 10:00 hodin a pro 2. skupinu v 11:00 hodin.

Před samotným zápisem do Mateřské školy je nutné mít vyplněné tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzené Vyjádření lékaře

 

 Doklady požadované k zápisu

  • vyplněná – Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzené Vyjádření lékaře
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

 

 

 

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí:

Výsledky budou zveřejněny – 16. 5. 2018

a)  na webových stránkách školy – www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/ – výsledky zápisu v MŠ

b)  na dveřích  základní školy a mateřské školy

Zápisové lístky je možné odevzdat nejpozději do  23. 5. 2018 v kanceláři hospodářky školy

( 13,00 – 16,00 hodin) – budova ZŠ Třinecká.

Termín vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:

 30. 5. 2018 od 13,00 – 16,00 hodin v kanceláři hospodářky školy