MŠ Rychnovská

Berušky:
Blanka Veverková – vedoucí MŠ
blanka.veverkova@zsfajtla.cz
Iva Švábová, DiS.
iva.svabova@zsfajtla.cz
Motýlci:
Romana Angelika Hussein
romana.hussein@zsfajtla.cz
Ivana Záhynová
ivana.zahynova@zsfajtla.cz
Sluníčka:
Pavlína Šittová
pavlina.sittova@zsfajtla.cz
Sára Pačesová
sara.pacesova@zsfajtla.cz
Medvídci:
Žabičky:
Mgr. Jitka Bařinová
jitka.barinova@zsfajtla.cz
Mgr. David Mička
david.micka@zsfajtla.cz