INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2018

Prázdninový provoz v jednotlivých MŠ:

2.7. – 6.7. 2018            všechny MŠ uzavřeny

9.7. – 20.7.2018          MŠ Příborská a MŠ generála F. Fajtla DFC

23.7. – 3.8.2018         MŠ Havířovská

6.8. – 17.8.2018           MŠ Malkovského 

13.8. – 24.8.2018       MŠ Pavla Beneše a MŠ Tupolevova

27.8. – 31.8.2018         všechny MŠ uzavřeny

Termín pro přijetí žádostí na prázdninový provoz v MŠ Rychnovská :

22.5.2018 od 13.00 – 16.00 hod. u hospodářky školy – budova ZŠ v ulici Třinecká

Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých zařízení žádáme rodiče, aby využili své kmenové školky, kde mají místo přednostně zaručené.

Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí :

bude upřesněno později  na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí vycházejí z kritérií pro zápis do MŠ.

Potřebné dokumenty :

  • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte do prázdninového provozu : Žádost naleznete na  webových stránkách školy    www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/  nebo si ji můžete vyzvednout  dne 31.5.2018 u hospodářky školy ( budova Třinecká) od 9.00 – 16.00 hod
  • Kopii Evidenčního listu ( z MŠ, kam dítě celoročně dochází)
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Úplata za prázdninový provoz v MŠ Rychnovská (platí pouze rodiče dětí ostatních MŠ) bude vybírána na transparentní účet školy vedený u Fio banky

číslo účtu: 2300848408/2010

variabilní symbol – prvních šest čísel z rodného čísla (bez lomítka)

( do zprávy pro příjemce můžete napsat ještě jméno dítěte )

specifický symbol – 413

platba za letní provoz činí 210,- Kč a je splatná nejpozději do 19. 6. 2018.

Pokud v tomto termínu nebude platba na účtu školy, bude místo postoupeno náhradníkovi.