INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2017

Prázdninový provoz v jednotlivých MŠ:

3.7. – 14.7.2017          MŠ Malkovského a MŠ generála F. Fajtla DFC

17.7. – 28.7.2017        MŠ Pavla Beneše

31.7. – 11.8.2017          MŠ Havířovská a MŠ Tupolevova 

14.8. – 25.8.2017       MŠ Příborská

28.8. – 1.9.2017         všechny MŠ uzavřeny

Termín pro přijetí žádostí na prázdninový provoz v MŠ Rychnovská :

7.6. 2017 od 13.00 – 17.00 hod. u hospodářky školy – budova ZŠ v ulici Třinecká

Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých zařízení žádáme rodiče, aby využili své kmenové školky, kde mají místo přednostně zaručené.

Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí :

14.6.2017  na vchodových dveřích MŠ Rychnovská a webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí vycházejí z kritérií pro zápis do MŠ.

Potřebné dokumenty :

  • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte do prázdninového provozu : Žádost naleznete na  webových stránkách školy    www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/  nebo si ji můžete vyzvednout  dne 31.5.2017 u hospodářky školy ( budova Třinecká) od 9.00 – 16.00 hod
  • Kopii Evidenčního listu ( z MŠ, kam dítě celoročně dochází)
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Úplata za prázdninový provoz v MŠ Rychnovská (platí pouze rodiče dětí ostatních MŠ) bude vybírána na transparentní účet školy vedený u Fio banky

číslo účtu: 2300848408/2010

variabilní symbol – prvních šest čísel z rodného čísla (bez lomítka)

( do zprávy pro příjemce můžete napsat ještě jméno dítěte )

specifický symbol – 413

platba za letní provoz činí 200,- Kč a je splatná nejpozději do 19. 6. 2017.

Pokud v tomto termínu nebude platba na účtu školy, bude místo postoupeno náhradníkovi.