Platby

Platba v ŠD
2017/2018

ŠD: 350,- Kč měsíčně:
1.   1400 Kč do 15. září. ( září – prosinec)
2.   2100 Kč do  15. února. ( leden – červen)
Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408 / 2010. Při platbě nezapomeňte uvést:
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla (bez lomítka).
specifický symbol: 414

Platby v MŠ
2017/2018

MŠ: 420,- Kč měsíčně:
1. splátka 1680 Kč do 15. září. ( září – prosinec)
2. splátka 2730 Kč do  15. února. ( leden – srpen)
Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408 / 2010. Při platbě nezapomeňte uvést:
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla (bez lomítka).
specifický symbol: 413

Platby SRPŠ

Platbu SRPŠ nelze platit na účet školy!

Číslo účtu SRPŠ : 2700119300/2010 (transparentní účet vedený u Fio banky)

Příspěvek do SRPŠ : 400,-Kč / žák / pololetí

Do popisu pro příjemce prosím uveďte: Označení školky-MŠ Rychnovská (MŠ R), třídu a celé jméno dítěte

Příklad: MŠ R – Sluníčka – Jan Novotný

Částku prosíme připsat na účet do 30.9.2017 a do 28.2.2018

číslo účtu SRPŠ : 2700119300/2010 (transparentní účet vedený u Fio banky)

příspěvek do SRPŠ : 300,-Kč / žák / pololetí

specifický symbol podle třídy, do popisu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte

Částku prosíme připsat na účet do 30.9.2017 a do 28.2.2018

specifický symbol (SS) : první číslice = ročník, druhá číslice 1 = A; 2 = B; 3 = C (například 1.A = SS 11; 5. B = SS 52 atd.)

první třídy – box s psacími a výtvarnými potřebami

částka: 830,- Kč na účet: 2700119300/2010

uhradit do 30. 9. 2017

do popisu pro příjemce uvést celé jméno dítěte a třídu

Platby škol v přírodě

Po podepsání a odevzdání závazných přihlášek, plaťte ZÁLOHU ŠVP na transparentní účet školy: Transparentní účet školy : 2300848408 / 2010  dle místa pobytu. Každý turnus (různá místa pobytu) má jiný SS. Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte pro snadnou identifikaci platby.
VS :  6 číslic rod.čísla
KS : 0558
SS : 1802 (Hotel ORT – Sobotka) 1.A,B,C
1803(Jizbice pod Blaníkem) 2.A,B,C+3.A
1804 ( Březová Rokytnice nad Rokytnou) 4.A,B,C+5.A
1805 (Hotel STAR – Benecko) 3.B,C+5.B
do textu : jméno+příjmení žáka+ třída

RODIČE, NEPLAŤTE CELOU ČÁSTKU POBYTU. DOPLATEK BUDE PONÍŽEN O PŘÍSPĚVEK ŠKOLY!!!!!! Budeme včas informovat.

Ekonomické oddělení

Platby od rodičů jsou prováděny bezhotovostně na transparentní účet školy  2300848408 / 2010 (informace k účtu viz níže).

Variabilní symbol je prvních 6 číslic rodného čísla (bez lomítka), specifický symbol je definován pro každou konkrétní platbu.
Ve výjimečných případech je možno zaplatit na pokladně Ekonomického oddělení (budova Třinecká 350) v době pokladních hodin.
Pokladní hodiny:
úterý       12.30 – 14.00
V době prázdnin nebo ředitelského volna je pokladna uzavřena.
Ekonomické oddělení – kontakt:
Ing. Stanislava Čejnová
Tel: +420 228 808 812

Informace k účtu:

Upozorňujeme, že pro příjem plateb od rodičů byl zřízen nový bankovní účet u Fio banky, a.s.
číslo účtu:
2300848408 / 2010.
Na tento bankovní účet budou platit rodiče veškeré platby škole, t.j.:
školné v MŠ, školné za školní družinu, úhrady za školy v přírodě,
platby za pracovní sešity apod.
Účet je transparentní.

Co to znamená ?

Kdokoliv, kdo se může připojit k internetu, se může kdykoliv podívat na pohyby na uvedeném bankovním účtu.

1. Otevřete si stránky www tečka fio tečka cz.
2. Vlevo nahoře kliknete na „Bankovní služby“.
3. Po otevření nové stránky kliknete na „Bankovní účty“.
4. Po otevření nové stránky kliknete na „Transparentní účet“.
5, Na nově otevřené stránce sjeďte dolů, až uvidíte nadpis „HLEDÁNÍ V SEZNAMU TRANSPARENTNÍCH ÚČTŮ“.
6. Do okénka pro číslo účtu zadejte 2300848408 a klikněte na „HLEDEJ“.
(pokud číslo účtu nevíte, vyhledáte transparentní účet ze Seznamu transparentních účtů podle názvu majitele = Základní škola …)
7. Na modrém řádku se zobrazí Majitel účtu a číslo účtu. Vpravo na témže řádku klikněte „Prohlédni účet“.

Zobrazí se Vám pohyby na uvedeném bankovním účtu.

Po prohlédnutí můžete stránku jednoduše zavřít.

Při prohlížení nemějte obavy.

Nemůžete nic pokazit, žádné peníze převést, nemůžete nic „smazat“ apod.

Je to pouze pro prohlížení.