Plán akcí školní družiny na školní rok 2017/2018

Září:

 • Seznámení s provozem, prostory a s pravidly školní družiny.
 • Seznámení dětí s novým dodatkem tematického plánu pro školní družinu – STROJ ČASU – v průběhu roku s dětmi zábavnou formou probereme dobu od pravěku až po budoucnost.

Říjen:

 • Zahájení kroužků ŠD
 • Zahájení provozu školní knihovny
 • Plánovaný výlet do Triloparku

Listopad:

 • Společná soutěž pro všechna oddělení – nejlepší čert, Mikuláš a anděl
 • Zahájení vyrábění výrobků na vánoční trhy

Prosinec:

 • Dopolední vánoční dílny pro žáky prvního stupně
 • Vánoční trhy – prezentace výrobků
 • Vánoční besídky

Leden:

 • Divadélko pro žáky prvního stupně
 • Zimní radovánky na zahradě ŠD
 • Soutěž o nejlepšího sněhuláka oddělení (pokud nám bude přát počasí)

Únor:

 • Masopustní karneval – soutěž o nejpovedenější masku
 • Plánovaná návštěva kina pro žáky prvního stupně

Březen:

 • Zahájení výroby na jarní trhy
 • Kniha – návštěva školní knihovny, výroba vlastní knihy
 • Jarní trhy – prezentace výrobků

Duben:

 • Účast vychovatelek na ŠvP (termín se bude ještě upřesňovat)
 • Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
 • Akce ŠD – Čarodějnický rej, strašidelné masky, soutěže pro děti
 • Den Země – plastové tvoření, jak můžeme využít plasty, výroba papíru

Květen:

 • Výroba dárečků pro maminky ke Dni matek
 • Společné výlety – spolupráce škola x školní družina
 • Zápis do školní družiny na příští školní rok

Červen:

 • Den dětí – skákací hrad, veselé soutěžení
 • Sportovní soutěžení – prověření sportovní dovednosti všech dětí
 • Zahradní slavnost v duchu – ZPÁTKY DO MINULOSTI