Plán akcí na 2. pololetí školního roku 2017/2018

pro rodiče:

28. února 2018 v 16:00 hodin beseda s Mgr. J. Stolařovou „Školní zralost a připravenost dětí na vstup do ZŠ“ – beseda bude probíhat  budově ZŠ Třinecká

20. března 2018 dopoledne Orientační vyšetření školní zralosti v mateřské škole

28. března 2018 v 16:00 hodin beseda s PaedDr. I. Tomáškovou Předčtenářské dovednosti dětí v mateřské škole

4. dubna 2018 individuální konzultace výsledků vyšetření Mgr. Stolařové s rodiči

17. dubna 2018 Den otevřených dveří v 10:00 h 1.skupina, v 11:00 h  2.skupina

pro děti:

8. ledna 2018 společná akce všech tříd My tři králové

29. ledna 2018 společně se ZŠ Masopustní průvod

6. února 2018  Ve společné smečce RNDr. František Šusta, PhD.

27. února 2018 společná akce všech tříd Pochovávání basy

28. února 2018 pohádka O kouzelné vodě

březen 2018     velikonoční tvoření – podle tříd (přesný termín najdete na třídních nástěnkách)

společná akce všech tříd vynášení Mařeny – loučení se zimou

5. dubna 2018  Klaun Pepíno

duben 2018      společná akce všech tříd  Vítáme jaro

květen 2018     Den matek – podle tříd (přesný termín najdete na třídních nástěnkách)

červen 2018     společná akce všech tříd  Den dětí

4. června 2018 Serpentess.cz

6. června 2018 Cirkus Cecilka

 

Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2017/2018

od 18. 9. návštěvy solné jeskyně

21. 09.  O neposlušných telátkách

18. 10.  Co medvědi o podzimu nevědí

23. 10. společná akce všech tříd Pohádkový les

02. 11. společná akce všech tříd Loučení s podzimem

09. 11.  Bubnování

13. 11.  akce s 4. třídou ZŠ Jsem laskavec

05. 12.  Jak se v pekle rojili čerti

06. 12. zdobení vánočních stromečků v OC Letňany

18. 12. společná akce všech tříd Vánočnění

09. 01. Strašidýlko Bačkůrka