Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2017/2018

od 18. 9. návštěvy solné jeskyně

21. 09.  O neposlušných telátkách

18. 10.  Co medvědi o podzimu nevědí

09. 11.  Bubnování

05. 12.  Jak se v pekle rojili čerti

31. 01. Strašidýlko Bačkůrka