Plán akcí na 2. pololetí školního roku 2017/2018

pro rodiče:

28. února 2018 v 16:00 hodin beseda s Mgr. J. Stolařovou „Školní zralost a připravenost dětí na vstup do ZŠ“ – beseda bude probíhat  budově ZŠ Třinecká

20. března 2018 dopoledne Orientační vyšetření školní zralosti v mateřské škole

28. března 2018 v 16:00 hodin beseda s PaedDr. I. Tomáškovou Předčtenářské dovednosti dětí v mateřské škole

4. dubna 2018 individuální konzultace výsledků vyšetření Mgr. Stolařové s rodiči

17. dubna 2018 Den otevřených dveří v 10:00 h 1.skupina, v 11:00 h  2.skupina

pro děti:

6. února 2018  Ve společné smečce RNDr. František Šusta, PhD.

březen 2018     velikonoční tvoření – podle tříd

5. dubna 2018  Klaun Pepíno

květen 2018     Den matek – podle tříd

4. června 2018 Serpentess.cz

6. června 2018 Cirkus Cecilka

 

Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2017/2018

od 18. 9. návštěvy solné jeskyně

21. 09.  O neposlušných telátkách

18. 10.  Co medvědi o podzimu nevědí

09. 11.  Bubnování

05. 12.  Jak se v pekle rojili čerti

09. 01. Strašidýlko Bačkůrka