Pedagogický sbor

Ředitelka školy:  Mgr. Eva Duchková

Zástupce ředitelky školy:  Mgr. et Mgr. Marie Blažková

První ročník:
 I.A Mgr. Barbora Kolaříková
barbora.kolarikova@zsfajtla.cz
 I.B Mgr. Lenka Pítová
lenka.pitova@zsfajtla.cz
 I.C Mgr. Jitka Štěpánová
jitka.stepanova@zsfajtla.cz
Druhý ročník:
 II.A PaedDr. Hana Kropáčková
hana.kropackova@zsfajtla.cz
 II.B Mgr. Stanislava Pittnerová
stanislava.pittnerova@zsfajtla.cz
 II.C Mgr. Markéta Bednářová
marketa.bednarova@zsfajtla.cz
Třetí ročník:
 III.A Mgr. et Mgr. Marie Blažková
marie.blazkova@zsfajtla.cz
 III.B Mgr. Jaroslava Kodoňová
jaroslava.kodonova@zsfajtla.cz
 III.C Mgr. Veronika Zemanová
veronika.zemanova@zsfajtla.cz
Čtvrtý ročník:
 IV.A Bc. Eliška Horáková
eliska.horakova@zsfajtla.cz
 IV.B PhDr. Magdalena Hochmanová
magdalena.hochmanova@zsfajtla.cz
tel: 228 808 817
 IV.C Mgr. Lenka Vaňková
lenka.vankova@zsfajtla.cz
Pátý ročník:
 V.A Mgr. Tereza Hyráková
tereza.hyrakova@zsfajtla.cz
V.B Mgr. Jana Ungerová
jana.ungerova@zsfajtla.cz
V.C Mgr. Petra Vaňhová
petra.vanhova@zsfajtla.cz
Šestý ročník:
 VI.A Mgr. Tereza Jiroutková tereza.jiroutkova@zsfajtla.cz
 VI.B Mgr. Gabriela Erőssová gabriela.erossova@zsfajtla.cz
Sedmý ročník:
 VII.A Mgr. Irena Šípová irena.sipova@zsfajtla.cz
 VII.B Mgr. David Hůlka David.hulka@zsfajtla.cz
Osmý ročník:
 VIII.A Mgr. Radek Chalupský radek.chalupsky@zsfajtla.cz
 VIII.B Mgr. Eva Hubáčková eva.hubackova@zsfajtla.cz
Devátý ročník:
 IX.A Ing. Dana Krčilová dana.krcilova@zsfajtla.cz
Netřídní učitelé:
 –  Mgr. Karolína Řepová karolina.repova@zsfajtla.cz
PaeDr. Lenka Pospíšilová lenka.pospisilova@zsfajtla.cz
 –   Mgr. Radka Pražáková radka.prazakova@zsfajtla.cz
 –   Mgr. Martina Kotibová martina.kotibova@zsfajtla.cz
 – Mgr. Vladimíra Vaňková vladimira.vankova@zsfajtla.cz
 –   Mgr. Klára Vitvarová klara.vitvarova@zsfajtla.cz
 – Mgr. Kateřina Pospíšilová katerina.pospisilova@zsfajtla.cz
 – Kateřina Jandusová katerina.jadusova@zsfajtla.cz
 – Bc. David William Bradley david.bradley@zsfajtla.cz
 – Barbora Makošová, DiS. barbora.makosova@zsfajtla.cz
  Michaela Popová michaela.popova@zsfajtla.cz
 –  Mgr. Lenka Barri lenka.barri@zsfajtla.cz
 –  Mgr. A Dita Dostálková dita.dostalkova@zsfajtla.cz
 –  Bc. Radim Šlinc radim.slinc@zsfajtla.cz
Přípravná třída:
Iva Davidová iva.davidova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Barbora Makošová, DiS. barbora.makosova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Michaela Popová michaela.popova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Mgr. Lenka Barri lenka.barri@zsfajtla.cz