Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 4.9.2017
Podzimní prázdniny 26.10.-27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.-2.1.2018
Projektový týden 5.2. – 9.2. 2018
Ukončení 1.pol.-vydání vysvědčení 31.1.2018
Jednodenní pololetní prázdniny 2.2.2018
Jarní prázdniny 12.2. – 18.2.2018
Velikonoční prázdniny 29.3.- 2.4.2018
Ředitelské volno 30.4.2018 a 7.5.2018
Školní výlety 1.6. + 25.6.+ 26. 6.2018
Ukončení 2.pol.,vydání vysvědčení 29.6.2018
Hlavní prázdniny 30.6.-31.8.2018

Třídní schůzky 1. tříd ZŠ  4.9.2017 od 9.15 hod.
Třídní schůzky MŠ  4.9.2017 od 16.00 hodin
Třídní schůzky 2.- 9. tříd  6.9.2017
Třídní schůzky  8.11.2017
Konzultace  10.1. a  6.6. 2018 od 16.30 hodin
Den otevřených dveří 21. 3. 2018 14:00-17:00, budova ZŠ Rychnovská 139    Zápis do 1. tříd : 10. – 11.4 2018; 10.4.2018  14.00 – 18.00, 11.4.2018  14.00 – 17.00    Zápis do přípravné třídy: 24.4.2018  12.00 – 16.00                                                 Zápisy do ŠD: 22.5.2018 – 07:30 – 10:30 hodin (letošní 1.+2. ročníky) + 20.6.2018 – 07:30 – 10:00 hodin (budoucí 1. ročníky)
Třídní schůzky: 18.4. 2018; 1. stupeň od 17,00, 2. stupeň od 18,00
Zápis do mateřské školy: 2.5.-3.5.2018
Třídní schůzky budoucích 1. tříd ZŠ a přípravné třídy 20.6.2018 od 16.30 hod.
Závěrečný koncert školního orchestru 28.5. od 18:00 Salesiánské divadlo