Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 4.9.2017
Podzimní prázdniny 26.10.-27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.-2.1.2018
Projektový týden 29.1. – 1.2. 2018
Ukončení 1.pol.-vydání vysvědčení 31.1.2018
Jednodenní pololetní prázdniny 2.2.2018
Jarní prázdniny 12.2. – 18.2.2018
Velikonoční prázdniny 29.3.- 2.4.2018
Ředitelské volno 30.4.2018 a 7.5.2018
Školní výlety 1.6. + 23.6.+ 25. 6.2018
Ukončení 2.pol.,vydání vysvědčení 29.6.2018

Třídní schůzky 1. tříd ZŠ  4.9.2017 od 9.15 hod.
Třídní schůzky MŠ  4.9.2017 od 16.00 hodin
Třídní schůzky 2.- 9. tříd  6.9.2017
Třídní schůzky  8.11.2017
Konzultace  10.1. a  6.6. 2018 od 16.30 hodin
Třídní schůzky 11.4.2018
Tř. schůzky bud.1. tříd ZŠ 20.6.2018 od 16.30 hod.
Zápis do 1. tříd : duben 2018
Zápis do mateřské školy: květen 2018
Zahájení třídních schůzek 2.stupně od 18.00 hodin
Zahájení třídních schůzek 1.stupně od 17.00 hodin
Hlavní prázdniny  30. 6. – 31. 8. 2018