Měsíc březen je jako každý rok zasvěcen knize a všem čtenářům.
K této příležitosti připravila třída 2.C krásné výtvarné práce, které jsou k vidění v naší letňanské knihovně.