V týdnu od 11. do 15. února proběhl na naší škole anglický projektový týden EDISON. Žáci druhého stupně se seznámili se studenty z cizích zemí, kteří jim vyprávěli o své kultuře, způsobu života a zajímavostech ze života v mnohém velmi odlišném od toho našeho, středoevropského. Celý týdne mohli žáci intenzivně procvičit a prohloubit své znalosti angličtiny a mnozí tak činili bez obav a velmi přirozeně. Díky patří společnosti AIESEC, která pobyty zprostředkovává, Spolku rodičů působícím při naší ZŠ, který se finančně spolupodílí  a letošním návštěvníkům  – studentkám univerzit z Gruzie, Chile, Ukrajiny, Ruska, Indonésie, Jordánska, Filipín a Číny.

Foto_EDISON