Hotel Ort, Nepřívěc u Sobotky 18, 506 01 Nepřívěc. Termín odjezdu je 25. – 29. 3. 2019. Cena zájezdu činí 3 850,- Kč (pobyt + doprava). Prosíme uhraďte zálohu ve výši 1500,- Kč do 30. 1. 2019 bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408/2010. Nezapomeňte uvést tyto čtyři údaje: KS 0308, SS 1904, VS 18…. (šestimístné číslo, které bylo jednotlivcům přiděleno pro celou dobu školní docházky). Do zprávy pro příjemce napište jméno žáka a třídu (např. Julie B. – 4.B). Doplatek: 2 350,- Kč je třeba uhradit do 28. 2. 2019 (bude ponížen na částku, která bude upřesněna).