Doteky státnosti – tuto jedinečnou výstavu v Jízdárně Pražského hradu která mapuje dějiny našeho státu od jeho založení po současnost, navštívili žáci sedmých tříd v předvečer oslav stého výročí založení samostatného Československa. Věříme, že jim pomohla prohloubit znalosti, zamyslet se a uvědomit si, že naše osudové osmičky byly mnohdy spojeny s dobou útlaku, bezpráví a boje za svobodu. A toto je potřeba mít na paměti i v současnosti a jak pravil T. G. M. – nebát se, nekrást a nelhat…

Fotografie z akce: ZDE