Platba 300 Kč/pololetí/dítě:  posílejte na transparentní účet Spolku Rodičů a Přátel při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla (SRPŠ) se evidenčním číslem dítěte jako VS (jméno ani RČ NEUVÁDĚJTE)

2700119300/2010

Uhrazením částky se stáváte členy Spolku, zástupci tříd informují členy o plánovaných akcích a investicích pro děti. 1. setkání proběhne v říjnu. 2. setkání pak na jaře. Proběhlé akce financované za pomoci rodičů – např. červnová Zahradní slavnost, Mikuláš, Ornita, předplatné jazykových časopisů, podpora školního orchestru HraJeTo…