První školní den je důležitou událostí pro nastupující prvňáčky a i přes nepřízeň počasí se na naší škole vydařil. Naše prvňáčky uvítal před školou školní orchestr Hraje to, pod vedením paní doktorky Lenky Pospíšilové. Poté se žáci rozřadili ke svým paním učitelkám a společně se přesunuli do budovy školy, kde se připojili k orchestru, se kterým si zazpívali a zatančili za pomoci paní sbormistryně Karolíny Koňaříkové. Následně se děti přesunuly se svojí paní učitelkou do třídy, kde na ně čekaly přichystané dárečky a nové učebnice. Paní učitelky dětem předaly pamětní list a stužku se sovičkou, na které byl název jejich třídy.

Všichni prvňáčci odcházeli plni radosti a očekávání, co jim první školní rok přinese za nové zážitky.