Třídy 3. A a 3. C se nacházejí v budově Rychnovská, třída 3. B v
budově Třinecká.