V posledním týdnu letošního školního roku bude z organizačních důvodů zkrácena výuka, a to takto:

25. – 28.6. 2018 – 1. stupeň – do 11,40 / 2. stupeň – do 12,35

V pátek, 29.6. 2018, všichni pouze do 8:45 (kromě žáků 9. ročníku)