Předpokládaný návrat dětí  ( 4.A, 4.B, 4.C, 5.A) ze školy v přírodě z RS Březová je mezi 17,30 – 18,00 hodin.

Příjezd autobusů bude na parkoviště u Staré Návsi.