Jizbický zpravodaj z Čechtic informuje – první den a rozdělení do
skupin.
Mgr. Bohumila Koutecká