Děti v pořádku dojely na školu v přírodě do Jizbic pod Blaníkem a právě se ubytovávají.

Mgr. Bohumila Koutecká