PROJEKTOVÝ  TÝDEN    5. 2. – 9. 2. 2018

Po celý týden bude na 1. stupni naší školy probíhat „Projektový týden“, kdy třídní učitelé jsou celé dopoledne ve své kmenové třídě a dle plánu svého týdenního projektu pracují s dětmi na splnění svého promyšleného projektového vyučování.  Po celý týden budou mít žáci zkrácené vyučování do 11:40 hodin. Dětem, které nechodí do družiny, napíší rodiče souhlasy s dřívějším odchodem ze školy s přebráním plné odpovědnosti. Přejeme všem dětem krásné zážitky!

Přehled tříd a jejich projektů:

PT Iva Davidová Zima v pohádkách, písních, hrách…
1.A PaedDr.Hana Kropáčková Pohádka „O červené slepičce“
1.B Mgr.Stanislava Pittnerová Pohádka „O dvanácti měsíčkách“
1.C Mgr.Markéta Bednářová Draka je lepší pozdravit aneb o Etiketě
2.A Mgr.Bohumila Koutecká,Radim Šlinc Bajky – zdroj moudrosti a slovesnosti….
2.B Mgr.Pavlína Bečvářová Naše Vlast…
2.C Mgr.Jitka Štěpánová Zvířata v ZOO
3.A Mgr.Veronika Zemanová
3.B Lucie Škrabalová, Alena Nováková Jak se žilo za Komenského…
3.C Mgr.Lenka Vaňková Místo, kde žijeme…..
4.A Mgr.TerezaHyráková Putování za naší historií
4.B Mgr.LenkaBarri Příroda kolem nás….naše živočišnáříše
4.C Mgr.PetraVaňhová Jak se žilo za.(Přemyslovců,Lucemburků.)
5.A Mgr.TerezaJiroutková Animovaný film
5.B Mgr.Magdalena Hochmanová

 

Mgr.Bohumila Koutecká