Z důvodů konání voleb prezidenta ČR se v pátek, 12.1.2018, mění organizace výuky.

1.,2.,3.    ročníky obědvají    v  11:00 hodin
4. a 5.        ročníky obědvají    v  11:30 hodin
6.,7.,8.,9. ročníky obědvají   ve 12:00 hodin
 
Volební komise                od  12:30-13:30 hodin
 
Učitelé asistují při obědech – řídí rychlý odchod žáků a udržují klid při obědě.
 
Učitelé 1.-4. tříd pomáhají při zajišťování chodu družiny – domluva s třídními vychovatelkami a vedoucí vychovatelkou. Pomohou převádět děti do družiny!
 
Prosíme rodiče, pokud mohou děti vyzvedávat dříve ze ŠD, nechť tak učiní z důvodu
nepřehlednosti pohybu cizích osob v budově Rychnovská 139, Letňany.
(Mgr. Bohumila Koutecká)