Vážení učitelé, rodiče, milí žáci,

věděli jste, že 13. listopad je Světovým dnem laskavosti? Naše třída IV. A se rozhodla připojit k oslavám tohoto dne. O co se jedná? Děti ve věku 6-15 let si zkusí ve svém okolí vykonat nezištný dobrý skutek v rámci Světového dne laskavosti.

My jsme se rozhodli uklidit okolí naší školy, neboť laskavosti by měly být přirozenou součástí našeho života. Proto i my chceme vykonat něco hezkého pro své okolí.

Touto akcí chceme zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost.

Zapojte se s námi i vy. Nemusíte konat nic velkolepého a navíc dobrými skutky si můžete zpestřit kterýkoliv den. Laskavé chování má přece blahodárné účinky na naše zdraví!

Mgr. Tereza Hyráková