Upozorňujeme rodiče na výskyt vší na I. stupni ZŠ. Vedení ZŠ

(We caution parents about the occurrence of lice in primary school. School management)