Pondělí 4. 9. 2017
1. třídy
8:00 – sraz před budovou Rychnovská 139
8:05 – 8:15 řazení dětí k jednotlivým třídám, třídním učitelkám dle vyvěšených seznamů
8:15 – 8:25 Orchestr HRAJE TO
8:25 – 8:30 přivítání ředitelkou školy, společný vstup do školy
8:30 – 8:45 společné muzicírování dětí s orchestrem v budově školy
8:45 – 9:15 rozchod do jednotlivých tříd, přivítání třídní učitelkou, stužkování žáků
9:15 – 10:00 třídní schůzky rodičů žáků prvních tříd

2. – 9. třídy

8:00 – 8:45 1 vyučovací hodina, přivítání žáků

Rychnovská 139 (stará budova):   přípravná třída, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B

Rychnovská 350 (nová budova):   3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A

 

Úterý 5. 9. 2017
1. třídy –     2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), seznámení se školou
1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40), třídnické hodiny
2. stupeň – 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35), třídnické hodiny

 

Středa – pátek 6.  – 8. 9. 2017
1. třídy        4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40)
2. – 9. třídy dle rozvrhu bez odpoledního vyučování