V nočních hodinách z 15. na 16. 6. 2017 došlo v suterénních šatnách ve staré budově k havárii odpadu. Porucha byla nahlášena Pražským vodovodům a kanalizacím, které přislíbily, že závada bude řešena mezi 16:00 až 17:00 hodin.

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy