ROZHODNUTÍ

Č.j.: 214a/17

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

od školního roku 2017/2018

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC prostřednictvím ředitelky školy, jako

věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy

v Základní škole a Mateřské škole generála Františka Fajtla DFC od školního roku 2017/2018 u dětí s

těmito evidenčními čísly:

1. MS/2017/ 1                             17. MS/2017/ 69

2. MS/2017/ 5                            18. MS/2017/ 74

3. MS/2017/ 6                            19. MS/2017/ 75

4. MS/2017/ 7                            20. MS/2017/ 77

5. MS/2017/ 8                            21. MS/2017/ 81

6. MS/2017/ 13                          22. MS/2017/ 82

7. MS/2017/ 14                          23. MS/2017/ 84

8. MS/2017/ 20                         24. MS/2017/ 85

9. MS/2017/ 25                          25. MS/2017/ 87

10. MS/2017/ 51                        26. MS/2017/ 89

11. MS/2017/ 54                         27. MS/2017/ 92

12. MS/2017/ 55                         28. MS/2017/ 104

13. MS/2017/ 59                         29. MS/2017/ 105

14. MS/2017/ 61                         30. MS/2017/ 111

15. MS/2017/ 65                         31. MS/2017/ 115

16. MS/2017/ 67                         32. MS/2017/ 116

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí do Mateřské školy k vyzvednutí osobně ve škole 31. 5. 2017

od 13,00 do 15,30 hod. v kanceláři hospodářky školy (budova Třinecká).

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy