Upozorňujeme rodiče na výskyt vší na I. stupni ZŠ.