Vzhledem k onemocnění p. Martanoviče, kterého jsem jmenovala předsedou “přípravného výboru (volebního orgánu)“ pro volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, jej bude po dobu jeho nemoci zastupovat pí Ing. Monika Cibulková, která bude do pátku 5. 5. 2017 do 14:00 hodin  přijímat návrhy kandidátů do ŠR (návrh obsahuje : jméno a podpis navrhovatele, jméno navrhovaného kandidáta včetně jeho souhlasu s kandidaturou + jeho podpis).

 

Vlastní volby zákonného zástupce nezletilých žáků do školské rady pro nadcházející volební období proběhnou formou tajného hlasování (tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné přelepkou s razítkem školy) ve sborovně školy (Rychnovská 350) ve středu 7. 6.  2017 v době konání plánovaných konzultací 16:00 – 19:00 hodin. 

 

Jakákoli jiná informace je neplatná. !!!

 

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy