Upozorňujeme rodiče, že se mezi dětmi na prvním stupni opakovaně vyskytly vši. Prosím, prohlížejte dětem vlasy. Děkujeme. J.Martanovič