Upozorňujeme rodiče, že se mezi dětmi na prvním stupni opakovaně vyskytly vši. S ohledem na výjezd tříd prvního stupně na kurz v přírodě prohlížejte, prosím, dětem vlasy. Děkujeme.

J.Martanovič