Žáci, kteří odjeli na lyžařský výcvikový kurz, dojeli v pořádku do místa pobytu.