je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno několik různých zemí z celého světa. Prioritním cílem je podpora multikulturního vzdělávání mladých lidí a upevnění spolupráce krajin podílejících se na jeho realizaci. Projekt je organizovaný studentskou organizací AIESEC. (http://www.AIESEC.cz ) Edison je zkratka, která pochází ze začátečních písmen anglických slovíček vyjadřujících podstatu projektu: Education → vzdělání Drive → motivace Internationality → mezinárodnost Students → studenti Opportunity → příležitost Network → síť
HLAVNÍ ZÁMĚR PROJEKTU Hlavním cílem je, aby žáci měli možnost získat nové, různé pohledy na sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci v různých zemích prostřednictvím možnosti interakce s vysokoškolskými studenty z různých zemí světa.

JAK PROJEKT NA ŠKOLE PROBÍHÁ: V průběhu týdne prostřednictvím interaktivních prezentací a workshopů přiblíží každý zahraniční student našim žákům zemi, ze které pochází. Všechny aktivity probíhají v anglickém jazyce. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a tak více uvažovat, zda se jim dané podmínky líbí, nebo zda by je chtěli do budoucna změnit.

PŘÍNOS PROJEKTU PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY: 1) Motivuje v učení angličtiny 2) Přispívá k uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami a zároveň podporuje mezikulturní vzdělávání 3) Vytváří nový pohled žáků, rodičů a okolí na kreativní činnost školy 4) Rozšiřuje a podporuje všeobecný přehled žáků 5) Umožňuje jedinečný zážitek ze setkání s žáky s odlišnou kulturou 6) Zúčastnění mohou získat odpovědí přímo od zdroje.