Konzultační hodiny pro rodiče: středa 11.1.2017

I. stupeň od 17:00 hod

II. stupeň od 18:00 hod