Kurátoři 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, kterou pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a která proběhla pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, udělili cenu za dlouholetý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru a za oceněný projekt ATAKUJÍCÍ OBRAZY  naší vyučující výtvarné výchovy pí Mgr. Romaně Šubrtové. Blahopřejeme.

Mgr. Eva Duchková