V závěru loňského školního roku se v Praze odehrálo ústřední kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády. Soutěžící měli za úkol napsat před jeho zahájením písemnou práci na téma „Po stopách Lucemburků v mém kraji“, kde se snažili přiblížit osobnost, památku, nebo událost spjatou s tímto rodem, která se váže k jejich regionu. V průběhu celostátního kola pak písemnou práci obhajovali před ústřední komisí a psali také velký soutěžní test. Všechny tyto úkoly byly pečlivě zhodnoceny a obodovány a dle výsledků bylo sestaveno pořadí.

Naši školu zastupovala žákyně 8. třídy Liana Poláková, která úspěšně prošla školním, okresním a krajským kolem. Mezi 29 účastníky ze základních škol a  víceletých  gymnázií skončila v republikovém kole  na pěkném 11. místě.

Lianě blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.  Poděkování patří rovněž pí uč.Vaňkové, která Lianu do jednotlivých kol připravovala.

 

Jaroslav Martanovič