1.9. 2016
1. třídy
8:05 – sraz před budovou Rychnovská 139
8:05 – 8:15 řazení dětí k jednotlivým třídám, učitelkám
8:15 – 8:25 Orchestr HRAJE TO
8:25 – 8:35 přivítání ředitelkou školy, společný vstup do školy
8:35 – 8:45 společné muzicírování dětí s orchestrem v budově školy
8:45 – 9:15 rozchod do jednotlivých tříd, přivítání třídní učitelkou, stužkování žáků
9:15 – 10:00 třídní schůzky
10:00 – 11:00 zápis do školní družiny

2. – 9. třídy
8:00 – 8:45 1 vyučovací hodina, přivítání žáků


 

2. 9. 2016
1. třídy – 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), seznámení se školou
1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40), třídnické hodiny
2. stupeň – 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35), třídnické hodiny


 

5. 9. – 9. 9. 2016
1. třídy 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40)
2. – 9. třídy dle rozvrhu bez odpoledního vyučování